WAŻNE INFORMACJE

            Zbliża się nowy rok szkolny 2020/2021. Chcemy, by uczniowie mogli wrócić do szkoły i nauki w systemie stacjonarnym. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Dlatego opracowaliśmy różne rozwiązania. O wszystkim procedurach związanych z bezpieczeństwem będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową lub Facebook.

Kilka ważnych informacji :

1.         Przypominamy, że podręczniki i ćwiczenia wszyscy uczniowie dostaną w szkole.

2.         Zgodnie z zaleceniami GIS uczniowie będą mogli używać tylko swoich przyborów  szkolnych. Warto więc sprawdzić, czy je mają.

3.         Nie planujemy uroczystego otwarcia roku szkolnego. Będą zorganizowane spotkania      uczniów z wychowawcami, a wszelkie informacje rodzice otrzymają od wychowawcy. Nie wszyscy rodzice zostaną zaproszeni do klas. Wyjątek stanowić będą uczniowie i rodzice klas I – IV. Rodzice są zobowiązani przebywać na terenie szkoły w maseczce     lub przyłbicy. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

4.         Od czwartku 27/08/20 będą dostępne na stronie szkoły, dzienniku elektronicznym Librus oraz w skrzynce przy wejściu głównym do szkoły oświadczenia dotyczące procedur bezpieczeństwa w stanie podwyższonego  ryzyka w czasie pandemii Covid – 19. Podpisane oświadczenie należy dostarczyć wychowawcom klas.

BEZ PODPISANEGO OŚWIADCZENIA DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO PRZEBYWAĆ NA TERENIE SZKOŁY.

5.         Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dostępny na stronie szkoły, dzienniku elektronicznym Librus.

6.         Prosimy o dostarczenie ewentualnych opinii i orzeczeń z badań psychologiczno – pedagogicznych.

Sylwia Ostrowska

dyrektor szkoły

Skip to content