Gołdapska Jedynka śpieszy na ratunek… czytelnictwu!

Jesienią 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu upowszechniania czytania „Ratownicy czytelnictwa”. Pod ową nazwą  zgromadzili się nauczyciele i nauczycielki – eksperci w dziedzinie zachęcania do czytania dla przyjemności. Wizją programu zakłada, by uczniowie i nauczyciele rozwijali się wszechstronnie, troszczyli się o siebie nawzajem, dbali o otaczający świat, potrafili rozmawiać ze sobą rozumiejąc się i szanując wzajemnie. Czytanie książek buduje takie społeczności.

Program zaplanowano w pięciu obszarach: 1) dzieci; 2) nauczyciele; 3) rodzice; 4) współpraca; 5) na zewnątrz. Podstawowy cel to czytać, czytać, czytać i czerpać z tego przyjemność. Eksperci oferują bezpłatne szkolenia online, wsparcie eksperckie i certyfikację oraz wymianę doświadczeń między Ratownikami z całej Polski. Gołdapscy Ratownicy wystartowali w listopadzie 2021 roku pod kierunkiem polonistki Ewy, a efekty działań zebrano w poszczególnych sprawozdaniach. (EJ)

Skip to content