„RATOWNICY CZYTELNICTWA” Sprawozdanie lutowe SP 1 Gołdap 2022

Obszar #3  RODZICE  – Rodzice uczniów klas I-III  czytają dzieciom w szkole i w domach

Efekty spotkań czytelniczych rodziców z uczniami – Książka niejedno ma imię

W lutym w gołdapskiej SP 1 postanowiono zachęcać rodziców uczniów z I etapu edukacyjnego do głośnego czytania w klasach w ramach wolontariatu. A także do głośnego czytania dzieciom w domach i informowania o tym w szkole. Cel wspólnego czytania: uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele rozwijają się wszechstronnie, troszczą się o siebie nawzajem, dbają o otaczający świat, potrafią rozmawiać międzypokoleniowo z zachowaniem szacunku oraz rozwój zainteresowań czytelniczych.

Społeczne czytanie w szkole rozpoczęła mama Leny z klasy I c prezentując dzieciom wiersze Marii Konopnickiej 8 lutego 2022 r. Kolejnego dnia spotkanie z utworami tej poetki kontynuowała mama Abigail, a 10 lutego – mama Patryka. Dzieci polubiły wiersze pani Marii i domagały się ich więcej – stąd  4 dni później pojawiała się w szkole mama Kamila. Uczniowie wymieniali, które z wierszy przemówiły do nich najwyraźniej i uzasadniały swoje zdanie – zatem można to już uznać za pierwsze próby analizy treści wierszy poetki.

Z kolei rodzice uczniów klasy I b postawili na czytanie dzieciom w domu. I tu pojawiała się twórczość tej samej poetki. Nie dziwi to z uwagi na fakt, iż  muzeum jej poświęcone znajduje się nieopodal Gołdapi,
 w odległości 60 km w Suwałkach i z uwagi na rok Marii Konopnickiej 2022. Efekty takiego czytania dzieci zaprezentowały w postaci prac manualnych. Pod koniec miesiąca i w tej klasie rodzice czytali literaturę dziecięcą jeszcze w szkole – tym razem była to przygodowa książka Justyny Bednarek
pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Po wysłuchaniu utworu uczniowie wspólnie wykonali plakat promujący czytelnictwo, natomiast jedna z uczennic (Anielka) wykonała wraz z rodzicem lapbook o czterech prawych i sześciu lewych skarpetkach, prezentując ich zwariowane przygody.

Efekty spotkań czytelniczych w szkole podsumowano akcją: Książka niejedno ma imię, podczas której dzieci wykonywały lapbooki na temat wysłuchanych utworów Marii Konopnickiej i Justyny Bednarek.

Obszar #1  DZIECI – promocja książek

Dzieci dzieciom proponują

Pod koniec lutego 2022 r.  uczniowie klas pierwszych proponowali w klasach książki, których treść poznali wcześniej i zaliczyli do ulubionych

Wśród reklamowanych w klasie I b pozycji znalazły się „Jak to działa?” i „Muminek szuka drogi do domu”. Pierwsza z wymienionych dotyczy ludzkiego ciała i Eryk zachęcał do jej poznania w tym celu, by znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Do lektury inspirowanej postaciami Muminków zapraszała Hania, która przeczytała klasie wybrany fragment, by zaciekawić kolegów i koleżanki. Faktycznie niejeden z uczniów zaciekawił się proponowanymi książkami.

Obszar #4 WSPÓŁPRACA – Nauczyciele i uczniowie razem

Być świadomym czytelnikiem w Polsce

Nauczyciele i uczniowie współpracują w zakresie promocji czytelnictwa i refleksji poczytelniczych, pobudzając szare komórki do wielu zadań.

Rok 2022 jest rokiem wspomnianej wcześniej Marii Konopnickiej. Z tego powodu nauczyciel pracujący
w szkolnej bibliotece zaprosił uczniów z I etapu edukacyjnego na spotkanie z wierszami poetki, głównie pierwszoklasistów. Z kolei uczniów klas drugi zapoznał z katalogami i działami bibliotecznymi. Uczniowie w katalogach odszukiwali wybrane książki, z którymi zapoznawali się we fragmentach „na gorąco”. Nie obyło się bez licznych pytań o funkcjonowanie biblioteki, o celowość tworzenia literatury dla dzieci. W małych głowach i sercach  budowała się świadomość czytelnicza.

Szczególnym dniem w bibliotece był 18 lutego, gdyż odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Stali się oni pełnoprawnymi czytelnikami księgozbioru szkolnej biblioteki. W tym celu
w obecności pani bibliotekarki złożyli uroczyste przyrzeczenie, obiecując kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Był to dzień pełen radości
i kontaktu z księgozbiorem szkolnym.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego młodsi uczniowie obejrzeli prezentację . Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną
pt. „Pisarze polscy dla dzieci”, w której przedstawiono sylwetki znanych autorów piszących z myślą
o najmłodszych czytelnikach. Uczniowie doskonalili umiejętność pięknej dykcji poprzez wspólne głośne recytowanie łamańców językowych. W klasach organizowano różne akcje, np. w II b: „Czytanie na dywanie” Najpiękniej czytający chętni prezentowali kolegom swoje ulubione bajki rymowanki. Największą popularność zyskały utwory Justyny Bednarek, o których wypowiadano się poprawną polszczyzną. Czytaniu towarzyszyły inne działania, jak wspólne układanie haseł z rozsypanek wyrazowych: ”Stop wulgaryzmom ,mówimy poprawną polszczyzną ” czy też  „Mój język świadczy o mnie” itp.

Z kolei w klasach IV-VIII zaprezentowano historię powstania Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, dokonano analizy znaczenia tego święta oraz przeprowadzono dydaktyczne gry literackie. Były też plakaty, rebusy, krzyżówki itp. związane z książkami. Ciekawa była  debata w jednej z klas starszych dotycząca tego, co czytamy w języku ojczystym, podczas której  padały tytuły utworów, po które warto sięgnąć.

Skip to content