Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiła do ogólnopolskiego programu – konkursu:

logo bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeńBezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Program przeprowadzony zostanie w okresie od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013r.

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W ramach realizacji zadań konkursowych odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami straży pożarnej.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z niebezpiecznych zachowań w szkole, w domu i na ulicy, kształtowanie umiejętności bezpiecznej zabawy i przewidywania skutków swoich działań, utrwalenie podstawowych zasad korzystania z pomocy straży pożarnej.

Funkcjonariusze straży pożarnej wyjaśniali dzieciom:

  • co robić i jak się zachować, gdy zobaczymy dym lub ogień
  • co robić i jak się zachować w sytuacji, gdy wybuchnie pożar

– sposób zawiadamiania służb o zaistniałym pożarze

– jak zachować się w sytuacjach innych zagrożeń

  • pod jakie numery dzwonić, jakie informacje podać.

Dzieci wykorzystały zdobytą wiedzę w praktyce – mogły zadzwonić do straży pożarnej, zgłosić zagrożenie oraz odpowiadały na pytania zadawane przez dyspozytora.

Strażacy, korzystając z fantomu, pokazywali również, jak w razie potrzeby samemu udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. . Uczniowie ćwiczyli na fantomie sztuczne oddychanie i masaż serca. Uczyli się, jak prawidłowo ułożyć osobę nieprzytomną, ofiarę wypadku. Uczniowie zdobyli wiele cennych informacji, które zostały im przekazane w atrakcyjnej i przystępnej formie. Może dzięki nim kiedyś przyjdą komuś z pomocą.

 Do współpracy przy realizacji zadań konkursowych zaproszono p. Agnieszkę Zarzycką, psychologa z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Pani psycholog poprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. Va i IIc na temat agresji. Atrakcyjna forma, ciekawy sposób prowadzenia zajęć spodobał się uczniom. Jest to początek cyklu zajęć o tej tematyce, kolejne zajęcia już wkrótce.

p.psycholog

Inne konkursowe zajęcia miały miejsce 28 lutego w kl. Vb i IIIa. Tym razem były to spotkania z funkcjonariuszem policji p. Martą Andruczyk. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. bezpieczeństwa uczniów, obowiązku przestrzegania prawa przez uczniów oraz konsekwencji niewłaściwych zachowań. Dzieci w skupieniu i z zainteresowaniem słuchały przekazywanych informacji. Dzięki takim bezpośrednim kontaktom rośnie zaufanie do policji, dzieci wiedzą, do kogo można się zwrócić w sytuacjach zagrożenia. Spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji stanowią istotny wkład w pracę wychowawczą szkoły i będą kontynuowane.

Nie będziemy kibolami

W ramach konkursu Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń w SP1 przeprowadzone zostały pogadanki na temat różnych grup podwórkowych. Głównym celem było uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia płyną z kontaktów z grupą podwórkową oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia. Wyjaśnione zostały pojęcia: „kibole”, „szalikowcy”, omówiono zachowania członków wymienionych grup. Uczniowie brali udział w dyskusji, dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na ten temat. Szczególną uwagę na ten problem zwrócono w klasach sportowych. Pod okiem trenera uczniowieprezentowali sposoby dobrego kibicowania. Część zajęć prowadziła pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi, specjalista z zakresu resocjalizacji p. Bożena Sztabińska.

Skip to content