„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w projekcie „OŚ”

W czasie realizacji zadania „Oddycham Świadomie” („OŚ”) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019 odbywały się cotygodniowe warsztaty drugiej części „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” (SdRiW). Skierowane były one głównie do rodziców uczniów gołdapskiej „Jedynki”, ale niezbędnym warunkiem uczestnictwa było posiadanie świadectwa/zaświadczenia ukończenia części pierwszej SdRiW. Jest to wymóg odgórny – ogólnopolskiego programu profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanego ma przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli; adresowanego do dorosłych.

W sierpniu na zajęcia zapisanych było13 uczestniczek, ale cz. 2 SdRiW ukończyło  tylko 8 osób. Każde spotkanie trwało 4 godziny, a było ich 10 w odstępach najczęściej tygodniowych. Podczas warsztatów uczestniczki poznawały sposoby na radzenie sobie z rywalizacją, kłótnią i bójkami  wśród dzieci; uczyły się być ich mediatorkami. Do ważnych umiejętności, w które wyposażono matki, należy radzenie sobie z poczuciem własnych krzywd wyniesionych z dzieciństwa. I ten temat zapadł najbardziej w ich pamięci. Warsztaty przeplatane refleksjami, z wplecioną odrobiną poezji i prozy, gier planszowych oraz zabaw pozwolił uczestniczkom na ciekawe doświadczenia poznawcze bądź utrwalające to, co już znały. W czasie ewaluacji padło wiele pozytywnych stwierdzeń, m.in. „…spotkania bardzo mi pomogły…, miło mi było spotkać się ponownie, wiele inspiracji…, bardzo dziękuję za otrzymaną pomoc, wsparcie i nauczenie, że można postępować inaczej”.

Jesienne warsztaty odbywały się w sali nr 20 naszej szkoły (będącej partnerem w realizacji projektu „OŚ”), a ich przedłużenie stanowiła zaplanowana w projekcie grudniowa debata w okolicy mikołajek, którą uczestnicy wraz ze swoimi dziećmi przeprowadzili w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (drugi partner projektu „OŚ”). Szczerość synów i córek rozbroiła niektóre mamy. Przyznaję, że nawet rozpiętość wiekowa – od przedszkolnej po ostatnie klasy szkoły podstawowej – nie stanowiła przeszkody. Debatę uznano za owocną,
a osłodziły ją wypieki i wyroby cukiernicze, dofinansowanie ze środków Gminy Gołdap, jak i całe przedsięwzięcie pod nazwą „Oddycham Świadomie”, za co dziękuję w imieniu własnym, współrealizatorów i odbiorców ww. zadania. I dzieci, i dorośli otrzymali mikołajkowe upominki: pierwsi – słodkości,  drudzy – książki pt. „Rywalizacja rodzeństwa” oraz zaświadczenia o ukończeniu cz. 2 ww. programu. Istotną informację może stanowić fakt,
w czasie trwania „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” inni rodzice dopytywali się o część pierwszą – być może będą kolejni uczestnicy? A może nauczyciele-wychowawcy się skuszą? Zapraszam.

                                                                                                        Koordynatorka „OŚ”/trenerka SdRiW
Ewa Jurkiewicz

Skip to content