„Potyczki z polszczyzną” w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi

Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy
 i rozsądku oraz modlitwy

Ezop – bajkopisarz grecki żyjący w VI w. p.n.e.

            Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego, zaprosiliśmy całą społeczność szkolną do językowych zabaw pod hasłem „Potyczki z polszczyzną”.

Dzięki uprzejmości zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego mogliśmy obejrzeć filmik przygotowany przez studentki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Podnosi on problem dotyczący poziomu komunikacji językowej oraz wskazuje potrzebę dbałości o jej poprawność.

            Należy pamiętać, że  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione przez UNESCO
w 1999 r. dla upamiętnienia wydarzeń, do których doszło w 1952 r. w Bangladeszu – zginęło wówczas pięciu studentów domagających się nadania ich językowi rodzimemu (bengalskiemu) statusu języka urzędowego.
 Dzień ten ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej
i uświadamiać, że język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Wiele języków na świecie jest zagrożonych wyginięciem, warto więc podnosić świadomość językową i kształtować poczucie odpowiedzialności za polszczyznę. Przesłanie dla Polaków jest jedno – dbajmy o swój język ojczysty.

   Koordynatorki działań: Agnieszka Wasilewska i Danuta Bartos

Skip to content