Nagrodą jest wolna Polska!

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczniowie klasy VI d w ramach zajęć szkolnego koła historycznego w dniu 13 grudnia 2016 roku odbyli wycieczkę do byłego Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi (obecnie Sanatorium Uzdrowiskowego „Wital”), gdzie w stanie wojennym internowano blisko czterysta działaczek solidarnościowej opozycji. Wśród nieżyjących już więzionych w Gołdapi kobiet były: aktorka Halina Mikołajska, Elżbieta „Gajka” Kuroń, Alina Pieńkowska, Anna Walentynowicz oraz pisarka Anka Kowalska.

Uczniowie zgromadzili informacje na temat stanu wojennego, przygotowali plakaty, które zaprezentowali na gazetce szkolnej, a podczas wycieczki, pod tablicą pamiątkową, zapalili znicze oddając hołd ofiarom stanu wojennego oraz nieżyjącym już działaczkom opozycji internowanym w Gołdapi podczas stanu wojennego. Napis na tablicy głosi: „Nagrodą jest wolna Polska!”.  Dzięki odwadze i niezłomności bohaterów tamtych czasów możemy dziś cieszyć się tą wolnością.

Skip to content