MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali.

Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy”

– Janusz Korczak

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO to coroczne święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Dzień Języka Ojczystego ma za zadanie podkreślić bogactwo różnorodności językowej świata, a także zwrócić uwagę na liczbę języków zagrożonych i ginących.

21 lutego 2020r. po raz kolejny nasza szkoła włączyła się aktywnie w  obchody  Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Podjęliśmy szereg  działań mających na celu przypomnieć, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. W tym dniu na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka informująca o historii i znaczeniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, a uczniowie rozdawali ulotki promujące poprawną polszczyznę. Podczas lekcji języka polskiego i godzin do dyspozycji wychowawcy podjęliśmy dyskusję na temat potrzeby dbałości o poprawność językową  wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych. Czytaliśmy ciekawostki dotyczące naszego narodowego języka oraz trudne wierszyki logopedyczne, tzw. łamańce językowe. Uzupełniając ortograficzne łamigłówki, przypomnieliśmy zasady pisowni. Efektem tych działań było wykonanie kwiatków ortograficznych, które ozdobiły korytarze szkolne i sale lekcyjne. Uczniowie mogli też wziąć udział w  konkursie literackim na napisanie recepty dla tych, którzy nie chcą lub nie potrafią zrozumieć, że dbałość o język jest obowiązkiem.  

Nad przygotowaniem obchodów MDJO w szkole czuwały p. Danuta Bartos i p. Agnieszka Wasilewska.

Skip to content