Wspaniały sukces naszej szkoły

20 października ogłoszono listę szkół i placówek oświatowych nagrodzonych Certyfikatem Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, jedyna wyróżniona podstawówka z naszego miasta.

W uzasadnieniu decyzji czytamy: „ Podejmowane przez Państwa działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych działań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.”

Była to pierwsza edycja konkursu. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się w Olsztynie.

Szkolne koordynatorki: Anna Milewska, Agnieszka Wasilewska

Skip to content