Gabinet logopedyczny

Gabinet logopedyczny zaprasza

W naszej szkole funkcjonuję gabinet logopedyczny. Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza  przesiewowe badania wśród uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Logopedzi prowadzą również zajęcia ze Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz z uczniami, którzy kontynuują terapię logopedyczną.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo. Czas pracy z uczniem wynosi około 30 minut raz w tygodniu. Podczas zajęć usprawniane są narządy artykulacyjne, ustalany jest prawidłowy tor oddechowy, wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie potocznej. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.

Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu, a także z nauczycielami, przekazując niezbędne informacje o podopiecznych.

Szkolny gabinet logopedyczny jest bardzo dobrze wyposażony. Oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych takich jak: gry edukacyjne, słuchowe, planszowe, domina logopedyczne, materiały obrazkowo – słowne, memo, puzzle, rebusy czy łamigłówki, w gabinecie znajduje się również zestaw komputerowy wraz z logopedycznym oprogramowaniem diagnostyczno – terapeutycznym „ Edutepapeutica”.

Specjaliści:

Beata Żabiłowicz –  Logopeda

Karolina Zielińska – Logopeda

Barbara Zyskowska – Sodol –  Neurologopeda

Skip to content