Podziękowanie

W imieniu naszego ucznia i szkolnego kolegi, składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym udało się zorganizować koncert charytatywny „Gramy dla Damiana”.

Hojność darczyńców przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki ich ofiarności  – zarówno ofiarowujących przedmioty na aukcję, jak i licytujących, udało się nam zebrać  26 450 zł na leczenie Damiana.

Szczególne podziękowania kierujemy do bardzo dużego grona osób i instytucji bez których koncertu i aukcji by nie było.

Dziękujemy wszystkim osobom ze Szkoły Muzycznej I Stopnia im. prof. Witalisa J. Raczkiewicza oraz klubu sportowego UKS „Jaćwingowie” Gołdap, które razem z nami organizowały koncert.

Dziękujemy współorganizatorom Gołdapskiej Grupy Wsparcia, Wolontariuszy 18+, Studio Reklamy Grafix i Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk”.

Dziękujemy Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za udostępnienie hali oraz  Domowi Kultury za  przygotowanie i obsługę nagłośnienia koncertu.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, których występy mieliśmy przyjemność oglądać na koncercie.

Dziękujemy rodzicom, którzy przygotowali ciasta.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji naszej szkoły za zaangażowanie.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas lub w inny sposób pomogli w organizacji koncertu.

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i okazane wsparcie dziękujemy Wam wszystkim.

Dzięki dobrej woli bardzo dużego grona ludzi udało się nam się zorganizować wspaniałą imprezę i mamy nadzieję, że uda się nam ponownie.

Jeszcze raz dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi

Skip to content