Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

M

            Po raz drugi w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
O jego znaczeniu świadczy fakt, że święto jest obchodzone na całym świecie, a ustanowione zostało na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1999 roku dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń, do jakich doszło w Bangladeszu w 1952 roku, kiedy to w obronie języka bengalskiego zginęło pięciu studentów.
W historii Polski również nie brakuje przykładów, gdy za cenę własnego życia Polacy różnymi sposobami bronili ojczystej mowy. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi włączyła się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Podjęliśmy szereg różnorodnych działań mających na celu przypomnieć, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.
            Obchody rozpoczęliśmy 19 lutego szkolnymi eliminacjami do konkursu recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Piękne recytacje wierszy poetów naszego regionu przygotowało czternaścioro uczniów z klas V-VIII, spośród których sześcioro weźmie udział w powiatowym etapie konkursu.
21 lutego na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki informujące o historii i znaczeniu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Między parterem a pierwszym piętrem przygotowaliśmy językowe schody. Ten stały element dekoracji szkoły stał się doskonałym sposobem utrwalania umiejętności polonistycznych.
W kolejnych dniach na lekcjach języka polskiego i godzinach do dyspozycji wychowawcy podjęliśmy dyskusję na temat czystości języka, potrzeby dbałości o poprawność językową naszych wypowiedzi i tekstów pisanych. Wyrazem tego stały się plakaty na temat „Mój język świadczy o mnie” – „STOP wulgaryzmom”.
Nasze tegoroczne działania zakończył turniej językowy. Idea, jaka mu przyświecała to raczej nauka przez zabawę, a nie sportowa rywalizacja.
Uczniowie klas IV-VI, wspierani przez swoich nauczycieli, rywalizowali w wielu konkurencjach. Było to m.in. odczytywanie „łamańców” językowych – wierszyków przepełnionych trudnymi do wyartykułowania słowami, quiz dotyczący poprawności językowej i znajomości zagadnień gramatycznych oraz „biegane” dyktando, które rozgrzało zarówno uczestników jak i publiczność.
Wydaje się, iż plan się powiódł. We wszystkich konkurencjach uczniowie mieli szansę wykazać się wiedzą i czujnością językową.
Wspólną zabawę zakończyła przygotowana z dużym zaangażowaniem parada przebierańców w strojach postaci literackich lub filmowych.
            Każda klasa zbierała punkty pod czujnym okiem komisji. Po ich zsumowaniu pani dyrektor Marzanna Zienda -Pawluczuk ogłosiła zwycięzców, którzy otrzymali tytuł – Mistrzów Języka Polskiego.

Wyniki rywalizacji

Klasy czwarte

  1. miejsce kl. IVa
  2. miejsce kl. IVd
  3. miejsce kl. IVc
  4. miejsce kl. IVb

Klasy piąte

  1. miejsce kl. Vb
  2. miejsce kl. Va
  3. miejsce kl. Vc

Klasy szóste

  1. miejsce kl. VIa i VIc
  2. miejsce kl. VIb

Wyróżnienie za przebranie: Aleksander Gadaszewski z kl. IVd i Anna Wądołowska z kl. IVa

Wyróżnienie za plakat: klasy VIb, IVa i Vb

            Gratulujemy uczniom dociekliwości i zaangażowania. Jesteśmy przekonane, że nikt nie ma wątpliwości, że należy szanować i kochać ojczystą mowę, a Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to dzień godny świętowania.

Danuta Bartos i Agnieszka Wasilewska

Skip to content