ZROZUMIEĆ ŚWIAT

ZROZUMIEĆ ŚWIAT to cykl zajęć w ramach Edukacji Globalnej, w którym dzieci z klasy zerowej poznawały wielość i różnorodność państw. Na pierwszym zajęciu pt.,, Na imię mam świat” sześciolatki podnosiły wiedzę na temat politycznego zorganizowania świata. Dzieci otrzymały tabliczki ze swoimi imionami a następnie dobierały nazwę państwa zaczynającego się na tą samą głoskę co ich imię. Wspólnie szukaliśmy gdzie dane państwo leży na mapie świata.  Zrobiliśmy burzę mózgów aby odpowiedzieć na pytania; Czy imiona są ważne?. Czy nazwy krajów mogą zostać zmienione? Co by było gdyby żaden kraj nie miał swojej nazwy?

Natomiast kolejne zajęcia ,,Kolorowe puzzle- co by było gdyby..”- zostały poprzedzone obejrzeniem bajki ,,Tosia odkrywa czekoladę” .W oparciu o jej treść dzieci układały puzzle (jedną ilustrację w 2 egzemplarzach). Podczas tej pracy rozwijały umiejętność wspólnego działania i pracy z innymi osobami na rzecz osiągania wspólnych celów. Poszerzały zasób wiedzy o ograniczeniach w dostępie do zasobów, sprawiedliwym handlu i zrównoważonym rozwoju. Wspólnie znalazły odpowiedz na pytanie: Co by było ,gdyby babcia nie puściła Tosi w podróż ? Dzieci podzielone na dwa zespoły zadawały sobie wzajemnie pytania i szukały odpowiedz na nie, np. Co by było gdyby na świecie nie było czekolady?

Skip to content