ZDROWIE NA TALERZU

W ramach realizacji zadań konkursu Aktywna Szkoła- Aktywny Uczeń, w klasach odbywają się debaty dotyczące zdrowego odżywiania się. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat  produktów żywnościowych, utrwalają zasady prawidłowego odżywiania się w zgodzie z piramidą  żywieniową. Na zakończenie rozwiązują testy dotyczące prawidłowego żywienia. Dzieci z klas I-III samodzielnie tworzą piramidę za pomocą różnych technik plastycznych. Prace uczniów zostaną
wysłane do jury konkursu.

Skip to content