Z wizytą w Straży Pożarnej

19 kwietnia uczniowie klas 6 a i 6 b odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy strażaków oraz sprzętem będącym na ich wyposażeniu. Kierownictwo komendy przydzieliło do naszej grupy „strażaków-przewodników”, którzy w ramach pełnionej służby (w pełnej gotowości ratowniczo – gaśniczej) oprowadzili nas po budynku strażnicy. W ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy, jej pozytywnych stronach oraz o zagrożeniach związanych z wykonywanym zawodem. Młodzież została zapoznana również z zasadami rekrutacji do szkół pożarniczych oraz naboru do służby organizowanego przez komendy powiatowe/miejskie PSP. Nasi uczniowie mieli możliwość zobaczenia Stanowiska Kierowania, w którym odbierane są zgłoszenia pożarów lub wypadków. Dyspozytorzy opowiedzieli uczniom na czym polega ich praca.

Spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej przybliżyło uczniom zawód, który może ktoś z nich w przyszłości wybierze.

Skip to content