Wzorowa Łazienka

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  przystąpiła do programu „Wzorowa Łazienka”, którego celem jest poprawa warunków sanitarnych w szkołach poprzez kształtowanie właściwych nawyków higienicznych wśród uczniów. Jednym z etapów było przygotowanie przez dzieci pracy plastycznej, która  miała pokazać jak wyobrażają sobie nasze łazienki w szkole. Każde dziecko otrzymało dyplom za przygotowanie pracy, za najpiękniejsze prace otrzymały upominek. Dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Sylwia Ostrowska wraz z koordynatorką Renatą Szułczyńską. Dziękujemy wszystkim wychowawcom oraz dzieciom, które wzięły udział w przygotowaniu prac plastycznych.   

Skip to content