wycieczka, wycieczka…

Uczniowie biorący udział w projekcie „W naszej szkole każdy wie, co jest dobre, a co złe” byli na wycieczce w Białymstoku.

W Operze i Filharmonii Podlaskiej obejrzeliśmy spektakl „Adonis ma gościa”. Potem zwiedziliśmy nowoczesny gmach Opery. W Muzeum Wojska Polskiego dowiedzieliśmy się, jak zmieniało się wyposażenie i umundurowanie żołnierzy polskich od czasu I Wojny Światowej do współczesności. Uczestniczyliśmy również w zajęciach edukacyjnych na temat patriotyzmu.

Zdobyliśmy nowe doświadczenia i wiedzę, pobyt w Operze dostarczył nam fantastycznych emocji. Szkolna wycieczka to świetny sposób na wspólne spędzanie czasu.

Projekt otrzymał dofinansowanie Burmistrza Gołdapi w ramach realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2016”.

 

Skip to content