Wychowanie różnymi drogami ze wspólnym celem budowania rodzinnych relacji

2 grudnia 2021 roku  to data z ciekawą, odmienną godziną wychowawczą w klasie 7 d Szkoły Podstawowej nr 1
w Gołdapi i to z zaproszonym gościem z gołdapskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –  panią Beatą  Beksą (która jest też członkiem społeczności gołdapskiej Jedynki, gdyż w tej szkole uczy się jej dziecko). Tym razem  występowała jako koordynator pieczy zastępczej, przedstawiając, czym zajmuje się PCPR w pracy z rodzinami.

Po tym wstępie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach na temat rodziny, budując domki z „cegieł”
z wartościami pożądanymi przez nich i wyrzucając „cegły” z wartościami zbędnymi. Tak uczyli się po raz kolejny budowania relacji w rodzinie. Po raz kolejny, bo tych zajęć, tyle że pozalekcyjnych, mieli już sporo od wiosny tego roku w ramach projektu KORKI realizowanego jako działanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 (a finansowanego ze środków własnych  oraz Gminy Gołdap). W działanie zaangażowana była Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.

Pomysł podsumowania na grudniowej lekcji wychowawczej wpisał się w program wychowawczy tej klasy, albowiem celem  głównym KORKÓW (czyli Konstruktywnego Ocieplania Rodzinnej Komunikacji Interpersonalnej) było pokazanie budowanie  wartościowych relacji rodzinnych. Pani Beata utwierdziła młodzież w przekonaniu, że nie ma nic cenniejszego nad rodzinę i żadne używki ani rozrywki typu komputer czy znajomości wirtualne nie są w stanie zastąpić prawdziwego domowego ciepła.

                                                                                                             Ewa JurkiewiczSkip to content