Współpraca ze szkołą w Wielkiej Brytanii

We wrześniu klasa IIIc nawiązała współpracę z uczniami angielskiej Saint Patrick’s Catholic Voluntary Academy w Sheffield United Kingdom. Uczniowie piszą  o sobie, aktualnych wydarzeniach, swoich zainteresowaniach, rodzinie  i szkole. Nasi przyjaciele z Wielkiej Brytanii przysłali do nas  listy o swojej szkole, album o klasie i listkach. Napisał do nas Antony z Congo i Ryan z Indii. Dowiedzieliśmy  się, że lubią bawić się w chowanego na podwórku, chodzą do szkoły w mundurkach, a wszystkie książki i przybory mają w szkole i nie muszą  nic kupować. Z wielką radością odpisaliśmy na listy. Nasza współpraca polega  na wysyłaniu do rówieśników listów, maili, kartek okolicznościowych, prezentacji multimedialnych, nawiązywaniu kontaktu za pośrednictwem Internetu. Poznajemy inną kulturę,  zwyczaje, tradycje oraz codzienne życie dzieci z Wielkiej Brytanii. Tworzą sie pierwsze  ciepłe relacje i więzi emocjonalne z uczniami. Celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych.

Dziękujemy serdecznie za pomoc i wielkie wsparcie pani Mai Kowalewskiej.                                                                                

Klasa IIIc i Ewa Szorc

Skip to content