Wiemy, co dobre…

Uczniowie klasy Vb biorą udział w projekcie profilaktycznym pod nazwą „W naszej szkole każdy wie, co jest dobre, a co złe”.

Celem działań projektowych jest rozwijanie umiejętności społecznych uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia. Podczas popołudniowych zajęć poruszamy problem prawidłowych relacji międzyludzkich, wartości, szacunku dla drugiego człowieka. Uczniowie dowiadują się, jak niebezpieczne substancje wpływają na zdrowie i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Dzieci otrzymują podwieczorek – owoce i produkty mleczne.

Materiały do zajęć przygotowała zaprzyjaźniona pracownia graficzna z Wrocławia bez głowy mi do twarzy

Projekt otrzymał dofinansowanie Burmistrza Gołdapi w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2016”.

 

Skip to content