VII Powiatowy Konkurs Recytatorski

VII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  im. Wacława Klejmonta „Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” odbędzie się w naszej szkole.

Laureaci eliminacji szkolnych spotkają się 27 lutego o godz. 900  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi, a następnie 7 marca na eliminacjach regionalnych w Olecku.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zarówno dawnych jak i współczesnych, zapoznanie z ich sylwetkami oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno słowa.

Młodzi miłośnicy poezji deklamować będą wiersze Marzanny Bogumiły Kielar, Piotra Jankowskiego, Ewy Eweliny, Zbigniewa Tanajewskiego, Marka Sobczaka, Wojciecha Darskiego, Wacława Klejmonta, Zbigniewa Chojnowskiego i in. W tym roku zostanie przyznana Nagroda Specjalna Burmistrza Gołdapi za najlepszą recytację wiersza Mirosława Słapika.

Organizatorki Danuta Bartos ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Jadwiga Kowalewska z  Gimnazjum nr 1 w Gołdapi serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego do wzięcia udziału w konkursie, a miłośników poezji regionalnej do wysłuchania recytacji, które każdego roku stoją na bardzo wysokim poziomie.

Skip to content