Uczymy się być razem

W naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe, prowadzone przez p. Magdalenę Nadgłowską -Kołdys, psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.

Jest to cykl zajęć na temat bezpieczeństwa, relacji i współpracy w grupie, jaką stanowi społeczność szkolna.

Cele zajęć, to m. in.:

  • uwrażliwienie na niebezpieczne sytuacje, które mogą przydarzyć się w domu, w szkole i na ulicy

  • zwiększanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

  • budowanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w klasie

  • tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych między sobą

Urozmaicone formy i metody pracy, takie jak: dyskusja, qiz, ankieta, praca w grupach, karty pracy, sprzyjały aktywności i zaangażowaniu uczniów. Zwieńczeniem pracy było wspólne wykonanie plakatu, przedstawiającego relacje w klasie.

Zajęcia prowadzone przez pracowników naszej Poradni cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i wychowawców. Dzięki współpracy obu placówek uczniowie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności. Przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa w szkole, wpływa na integrację klas i poprawę relacji rówieśniczych.

Skip to content