Święto drzewa

18 października 2012r. w ramach 10 edycji Święta Drzewa uczniowie klas 4b, 5c, 6a i 6b ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wychowawczyniami wzięli udział w sadzeniu drzew. Ubiegłoroczne nasadzenia wokół wysypiska w Kośmidrach okazały się bardzo udane, a ze względu na ich znaczenie dla środowiska zauważone i wyróżnione. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Gołdap i Urzędem Miasta uczniowie mogli kontynuować akcję. Urząd Miasta przygotował teren pod nasadzenia i zapewnił transport, pracownicy Nadleśnictwa Gołdap przygotowali sadzonki, udzielali wszechstronnej pomocy podczas sadzenia, a na zakończenie cieszące dzieci ognisko z pieczeniem kiełbasek. Słoneczna pogoda i zaangażowanie uczestników akcji zaowocowało posadzeniem dla przyszłych pokoleń około 400 świerków i buków.

Podczas zajęć w szkole uczniowie dyskutowali na temat roli drzew w naszym życiu i ich wpływie na klimat, przeprowadzili akcję plakatową nawołując do ich ochrony.

Skip to content