Stawiamy na profilaktykę

W klasach czwartych odbyły się warsztaty profilaktyczne. Prowadziła je pedagog z Centrum Edukacji i Profilaktyki DIALOG z Krakowa.

Celem podjętych działań była profilaktyka uzależnień oraz promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród uczniów. Po południu zorganizowano spotkania dla rodziców.

Warsztaty zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Skip to content