SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

        W ramach realizacji projektu profilaktycznego „Zdrowo żyję – dobrze czynię” odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas Va i Vb.

Celem zajęć było rozwijanie umiejętności społecznych uczniów przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej. Tematyka zajęć dotyczyła m. in. rozwiązywania problemów życia szkolnego, umiejętności obrony przed naciskami ze strony rówieśników. Zajęcia prowadziła psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi p. Justyna Wołyniec.

 

Skip to content