SP1 – DOBRY START – LEPSZE JUTRO

      Szkoła Podstawowa nr 1 w roku szkolnym 2017/2017 realizuje projekt „Dobry start – lepsze jutro”, który adresowany jest do uczniów klas IV – VI.  

Uczniowie wezmą udział w zajęcia podnoszących ich kompetencje kluczowe oraz w zajęciach specjalistycznych mających na celu zmniejszenie trudności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach przyrodniczo – ekologicznych, zajęciach z przedsiębiorczości, matematycznych dla młodszych i starszych uczniów, w treningu kreatywności oraz szkolnym studiu nagrań. W projekcie znalazły się też zajęcia rozwijające umiejętności z języka angielskiego. Nasi uczniowie zostaną objęci kompleksową opieką psychologa, pedagoga oraz logopedy. Odbywać się będą również zajęcia socjoterapeutyczne.            Aby projekt miał kompleksowy i trwały charakter nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach w zakresie metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,  prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Wsparciem objęci są również rodzice, których zapraszamy na cotygodniowe spotkania z doradcą wychowawczym oraz specjalistyczne warsztaty.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób aktywny, poprzez zajęcia w terenie, wycieczki edukacyjne oraz gry i zabawy,  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione z projektu. Szkoła „wzbogaciła się” w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Otrzymaliśmy m. in. wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, specjalistyczne wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej oraz programy multimedialne do wykorzystania na wszystkich zajęciach.

Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku.

Skip to content