ROZMOWY O BEZPIECZEŃSTWIE

Starsza aspirant Marta Andruczyk spotkała się po raz kolejny z uczniami naszej szkoły.
Podczas zajęć w klasie piątej rozmawiała o niewłaściwych zachowaniach uczniów i zwróciła uwagę
na zagrożenia, jakie ze sobą niosą. Omówiła przypadki zachowań agresywnych, prześladowania
rówieśników, obrażania i ośmieszania. Policjantka wytłumaczyła, jaka odpowiedzialność karna
grozi za popełnianie wymienionych czynów. Uczniowie mogli też podzielić się własnymi
doświadczeniami związanymi z życiem szkoły.

Skip to content