Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Marioli Kolesińskiej

wieloletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi.

Pozostanie w naszej pamięci jako znakomity pedagog, przyjaciel dzieci  i skromna, niezwykle wrażliwa, życzliwa wobec  współpracowników osoba.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 5 stycznia 2014 roku ( niedziela ) o godzinie 14.30 w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła  w Gołdapi.

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Mariolu, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci.

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi

Skip to content