Realizowaliśmy projekt „FERIE W SZKOLE MOGĄ BYĆ WESOŁE”

W ramach realizacji projektu, w pierwszym tygodniu ferii zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla uczniów z klas VI naszej szkoły. Celem podjętych działań było promowanie zdrowego stylu życia, rozwój postaw i zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyka uzależnień. Dzieci nabywały umiejętności budowania przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w grupie
oraz tworzenia pozytywnych kontaktów społecznych między sobą. Powstały plakaty o tematyce antyalkoholowej.
Uczniowie mogli uzupełnić i doskonalić umiejętności edukacyjne z języka polskiego podczas konsultacji z nauczycielką.
Projekt został dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki temu dzieci miały zapewnione drugie śniadanie – produkty mleczne i owoce. Z pozyskanych funduszy zakupiono również materiały do zajęć.

Skip to content