Przyszłość świata zależy od nas

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły aktywnie  uczestniczą w działaniach podjętych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.  Ideą Tygodnia jest zapoznanie  uczniów z wyzwaniami i problemami współczesnego świata. Poznajemy cele zrównoważonego rozwoju, przygotowaliśmy wystawę „Zycie pod wodą”, rysujemy plakaty o oszczędzaniu wody, energii,  przyczynach i skutkach ocieplenia klimatu, zorganizowaliśmy happening „Każdy kupuje i chętnie zje, rybę ze znaczkiem MSC, gramy w gry „Bezcenne krople” , „Cele zrównoważonego rozwoju”, oraz realizujemy misję „Chronimy morza i oceany”, urządzamy pokazy filmów, sondaże uliczne i wycieczki mądrych konsumentów. Zastanawiamy się, jak my wszyscy  możemy  pomóc w rozwiązaniu problemów, bo  „Przyszłość świata zależy od nas”.

Skip to content