PRZYRODNICZY KONKURS SZKOLNY

Temat:            Nasze jeziora, rzeki, stawy, strumienie – wpływ pór roku i człowieka na lokalne wody

Termin            Do 31 maja 2021

Forma Dowolna wybrana forma prezentacji zawierająca zdjęcia lub nagrania wraz z tekstowym lub głosowym komentarzem

Nagrody         Autorzy pięciu najlepszy prezentacji otrzymają oceny celujące z wybranego przedmiotu przyrodniczego oraz drobne nagrody rzeczowe.

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji ukazującej wpływ działalności człowieka na okoliczne zbiorniki i cieki wodne oraz zarejestrowanie zmian zachodzących w tych wodach pod wpływem pór roku.
 2. Celem konkursu jest:
  1. zachęcenie uczniów do obserwacji lokalnych wód wokół Gołdapi, które znajdują się w okolicy zamieszkania uczniów;
  1. rejestrowanie przez uczniów zmian jakim podlegają wody i otaczająca je przyroda na wiosnę;
  1. rejestrowanie wpływu jaki ma człowiek na lokalne wody, czy to poprzez wznoszenie budowli (jak budynki, mosty, jazy, rowy melioracyjne i tym podobne w okolicy wód), czy też na przykład zaśmiecanie okolicy. Można pokazywać zarówno wpływ pozytywny jak i negatywny.
 3. Uczniowie powinni robić zdjęcia lub nagrania wideo wybranym przez siebie zbiornikom lub ciekom wodnym i otaczającej je przyrodzie w okolicy Gołdapi
 4. Każde zdjęcie lub nagranie powinno zostać opatrzone komentarzem ucznia, opisującym, co zdjęcie lub nagranie przedstawia i co zainteresowało ucznia. Komentarz może być w formie tekstu lub w formie nagrania głosu
 5. Prezentację można przygotować w dowolnym wybranym przez ucznia formacie, na przykład:
  1. aplikacji PowerPoint lub innej o podobnym charakterze;
  1. Google Slides;
  1. jako książeczkę ze zdjęciami i komentarzami w formacie PDF;
  1. jako książeczka w formacie WORD;
  1. klasy IV – V
  1. klasy VI – VIII
 6. Prezentacja jak i zamieszczone w niej zdjęcia lub nagrania powinny być autorstwa ucznia i nie mogą pochodzić z Internetu.
 7. Prezentacja musi zawierać minimum 6 slajdów (zdjęć/nagrań wraz z komentarzami).
 8. Termin przysyłania prac mija 31 maja.
 9. Prace lub link do pracy należy wysłać na maila: dyptam60@gmail.com
 10. W przygotowaniu prezentacji mogą pomagać rodzice.
 11. Prezentacje mogą też zostać przygotowane także przez dowolną grupę kilku uczniów jako prezentacja drużynowa.
 12. Przy ocenie prac komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję i kreatywność autorów, jakość zdjęć lub nagrań, treść komentarzy do zdjęć lub nagrań, różnorodność ukazanych wpływów człowieka lub zmian zachodzących w przyrodzie wód na wiosnę.
 13. Autorzy pięciu najlepszy prezentacji otrzymają oceny celujące z wybranego przedmiotu przyrodniczego oraz drobne nagrody rzeczowe. Jeżeli liczba przesłanych prezentacji będzie mniejsza niż 5 – nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych prac.

Organizator konkursu

Danuta Boguska

Skip to content