Przetarg nieograniczony – „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Załączniki:

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany – branża architektura, konstrukcja

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany – branża elektryczna

Załącznik nr 14 – STWiORB – Branża budowlano – konstrukcyjna

pod linkiem:

http://bip.goldap.pl/pl/1485/26407/przetarg-nieograniczony-%E2%80%9Elikwidacja-barier-w-szkole-podstawowej-nr-1-z-oddzialami-integracyjnymi-im-mikolaja-kopernika-w-goldapi-dostosowanie-lazienek-dla-potrzeb-osob-niepelnosprawnych%E2%80%9D.html

Skip to content