PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA

Uczniowie klas Va i Vb biorą udział w projekcie profilaktycznym „Zdrowo żyję – dobrze czynię”. Celem działań projektowych jest ukazanie zdrowego stylu życia, promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego , profilaktyka uzależnień oraz profilaktyka agresji i przemocy.

Podczas spotkań warsztatowych uczniowie poznali negatywny wpływ środków odurzających ( w tym alkoholu) na organizm człowieka. Rozumieją konsekwencje i niebezpieczeństwa związane z sięganiem po alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Wykonane przez uczniów plakaty stanowią podsumowanie zajęć i są prezentowane na korytarzach szkoły.

Skip to content