Profilaktyka wśród najmłodszych

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny realizowany był w klasach I-III program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Dzieci poznały postać wiewiórki Wiki i razem z nią zdobywały wiedzę na temat zdrowia. Poznały sytuacje, które zagrażają zdrowiu i uczyły się ich unikać. Szczególną uwagę zwracaliśmy na szkodliwe działanie dymu papierosowego.

Podczas zajęć  dzieci układały historyjki obrazkowe, rozwiązywały krzyżówki o tematyce zdrowotnej, wykonały plakaty o tematyce antynikotynowej. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał naklejki z napisem NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ. W przyszłym roku szkolnym kolejne młodsze klasy wezmą udział w programie. Program inicjowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Skip to content