PROFILAKTYKA W SZKOLE

W Szkole Podstawowej nr1 obyły się warsztaty profilaktyczne „Decydujesz – zyskujesz…”,  przeprowadzone przez psychologa i pedagoga z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.
W warsztatach wzięli udział uczniowie klas V i VI. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności ochrony samego siebie przed współczesnymi środkami uzależniającymi oraz uczenie sposobów ochrony przed uzależnieniem. Uczniowie poznali negatywne skutki nadużywania alkoholu i innych używek, ich degradacyjny wpływ na zdrowie i życie rodziny. Uczyli się sztuki odmawiania.  Warsztaty zostały sfinansowane przez Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content