PROFILAKTYKA DLA RODZICÓW

27 kwietnia z rodzicami klasy Vb spotkała się psycholog Ośrodka Pomocy Społecznej pani Agnieszka Zarzycka.

Tematyka spotkania obejmowała problematykę uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Warsztaty profilaktyczne zostały przeprowadzone w ramach obchodów XVIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny i realizowanego przez Ośrodek przedsięwzięcia „Źródło mojej mocy to rodzina bez przemocy”.

Spotkania profilaktyczne dla rodziców wpisują się również w realizację Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

 

Skip to content