Pomagamy…

Od 2009 roku współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną. Podejmujemy działania edukacyjne w ramach kampanii pomocowych.

22 marca obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Wody.

Uczniowie obejrzeli dostępne na stronach internetowych PAH zdjęcia, filmy i in. materiały poglądowe. Na lekcjach informatyki sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując Wodny Quiz PAH, a na godzinach wychowawczych dzielili się swoimi spostrzeżeniami i dyskutowali o tym, jak można wpłynąć na wyrównanie dostępu do wody na świecie.

Różnorodne działania miały uświadomić, jak wielkim problemem w krajach afrykańskich jest ograniczony dostęp do czystej wody i zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego.

Wsparliśmy finansowo kampanię Studnia dla Południa, organizując w szkole kiermasz świąteczny. Uzyskane fundusze przekazaliśmy na konto PAH.

Koordynatorki projektu A. Wasilewska i D. Bartos

Skip to content