Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

„Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”. Pod tym hasłem odbyło się spotkanie uczniów klas VIIc i VIId z SP1 Gołdap z Panią Ewą Bogdanowicz – Kordjak w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W tygodniu poprzedzającym spotkanie uczniowie uczestniczyli w lekcjach, na których dyskutowali na temat praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wybrali również wypowiedzi laureatów Pokojowej Nagrody Nobla związane z tematem i zapisali je na plakatach, które stanowiły tło do rozmów.  Najwięcej uwagi poświęcono Malali Yousafzai – 17-letniej pakistańskiej działaczce na rzecz praw kobiet, zwłaszcza na rzecz ich prawa do nauki. Jej słowa: „Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jeden długopis i jedna książka może zmienić świat”,  wygłoszone na forum ONZ,  doskonale promują  pokojowe metody zmieniania świata  i budowanie otwartych społeczeństw, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o społeczeństwie i instytucjach otwartych, działających na rzecz społeczeństwa. Tu nieocenionym źródłem wiedzy okazał się nasz gość. Pani Ewa przybliżyła nam zakres działania naszych lokalnych instytucji i ich rolę w budowaniu społeczeństwa otwartego, włączającego wszystkich, uznającego różnorodność i odrębność każdego człowieka. Uświadomiliśmy sobie, że u podstaw otwartych społeczeństw leżą prawa każdego człowieka i jego wolność w podejmowaniu osobistych decyzji. Pani Ewa podkreślała wielką siłę marzeń.  Dzięki nim możemy świadomie tworzyć własną biografię i zarządzać nią, mobilizować się do działania, słowem – projektować przyszłość, świat, w którym  chcielibyśmy żyć.  Ta refleksja dobrze wpisuje się w cele edukacji globalnej, bo edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.                                                                                                                Uczniowie w trakcie spotkania byli niezwykle zainteresowani, aktywni, zgłaszali się, zadawali pytania. Na podkreślenie zasługuje panująca bardzo miła i życzliwa atmosfera.

Szkoda, że spotkanie tak szybko minęło.

Pani Ewo! Dziękujemy i zapraszamy na kolejne pouczające spotkania.

 

.

 

Skip to content