Podsumowanie konkursu plastycznego

Konkurs plastyczny „Znam sposoby i powody racjonalnego wykorzystania wody” został rozstrzygnięty.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach, klas V-VI oraz klas VII -VIII.

W pierwszej kategorii zwyciężyła Anna Wądołowska z klasy V a, drugie miejsce zajęła Julia Popławska z klasy V c, trzecie Emilia Jabłońska z klasy V a.

W drugiej kategorii pierwsze miejsce zdobyła Karolina Kowalewska z klasy VII a, drugie Zuzanna Soroko z klasy VIII a, trzecie Maja Wierkiewicz z klasy VIII b.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów potrzebą ochrony zasobów naturalnych wody  oraz zaprezentowanie sposobów jej ochrony.

Skip to content