Pierwsza pomoc jest im znana

Piątoklasiści z SP1 zdobyli podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

9 maja uczniowie uczestniczyli w I edycji projektu edukacyjnego UCZEŃ – RATOWNIK, którego organizatorem jest FALCK MEDYCYNA. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych ratowników medycznych, na co dzień pracujących w miejscowej Stacji Ratownictwa Medycznego.

Podczas 5 godzin lekcyjnych dzieci obejrzały prezentacje multimedialne, krótkie filmy ze scenkami nagłych wypadków i instruktażem pierwszej pomocy, zapoznały się z wyposażeniem ambulansu ratunkowego, a przede wszystkim każdy uczestnik kursu ćwiczył z fantomem prawidłowe oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej oraz postępowanie w innych nagłych przypadkach zagrożenia życia. Uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa i opaski odblaskowe.

Skip to content