Ogłoszenie o zamówieniu – Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo – budowlane pod nazwą:

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi przy ulicy Szkolnej 4

W załączeniu treść ogłoszenia opublikowanego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

ogloszenie-o-zamowieniu

siwz

zalacznik-nr-8-projekt-budowlany

zalacznik-nr-4-wzor-umowy

zal-9-przedmiar-robot-etap-i

zal-10-przedmiar-robot-etap-ii

zalacznik-nr-11-stwiorb

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

zalacznik-nr-7-wykaz-wykonanych-robot-budowlanych

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej

zalacznik-nr-6-wykaz-osob

 

Skip to content