Od zaborów do niepodległości

5 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się prezentacja wystawy historycznej „Od zaborów do niepodległości”. Autorem i pomysłodawcą wystawy jest pan Jacek Rutkowski – nauczyciel-konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki różnego rodzaju dokumentom zgromadzonym przez autora (m.in. dzienniczki i świadectwa szkolne, indeksy, dowody osobiste), uczniowie poznali historię Polaków żyjących pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim oraz na emigracji. Pan Jacek Rutkowski, który osobiście prezentował wystawę, przybliżył  również moment odzyskania przez Polskę niepodległości i lata II Rzeczypospolitej. Ciekawym elementem wystawy były pocztówki patriotyczne z lat 1905-1918. Wystawa była podsumowaniem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole.

Anna Milewska
Skip to content