Od najmłodszych lat uczymy się ratować

W dniu 30 października klasę 1b odwiedzili ratownicy medyczni z JW4808.

Dzieci zapoznały się z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej. Celem przeprowadzonych zajęć było również kształtowanie wśród uczniów już od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych ludzi, a także pokonywanie barier i przyjmowanie aktywnej postawy w sytuacji zagrożenia.

 

Skip to content