NIE PIJĘ, NIE BIORĘ, BO…

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi, zorganizowane zostały w klasach piątych warsztaty profilaktyczne. Przeprowadziła je pani Agnieszka Zarzycka, psycholog OPS.

Celem zajęć było dostarczenie uczniom informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, pogłębienie wiedzy i świadomości na temat uzależnień oraz promowanie zdrowego stylu życia. Urozmaicone formy i metody pracy, m.in. dyskusja, burza mózgów, wykorzystanie technologii komputerowej, praca w grupach, sprzyjały aktywności i zaangażowaniu uczniów. Zwieńczeniem pracy było wspólne wykonanie plakatu „ Nie piję, nie biorę…”.
Warsztaty są prowadzone w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy.

Skip to content