Nauczanie zdalne kl. IV-VIII

Drodzy Rodzice !

Szanowni Państwo,

na podstawie komunikatu przekazanego przez Prezesa Rady Ministrów, podczas dzisiejszej konferencji prasowej oraz informacji umieszczonych na stronie men.gov.pl informuję, że od poniedziałku tj. od dnia 26 października 2020r. wszyscy uczniowie klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi  przechodzą w tryb nauki na odległość za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office.

Zajęcia realizowane będą zdalnie w czasie rzeczywistym, zgodnie z rozkładem lekcji na rok szkolny 2020/2021. W celu zapewnienia ciągłości nauki wszystkie lekcje w formie zdalnej odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. Do wymiany informacji pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz ich rodzicami obowiązuje dziennik elektroniczny Librus.

Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców dzieci klas zerowych i rodziców uczniów klas I – III do budynku szkoły zgodnie z w wcześniejszymi ustaleniami.

W związku z tym od dnia 26 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.         Dzieci korzystające z opieki na świetlicy, będą odbierane przez rodziców wejściem, od strony placu zabaw – łącznik. Wychowawca świetlicy, po weryfikacji tożsamości opiekuna, odsyła dziecko do szatni.

2.         Dzieci uczęszczające do zerówki są przyprowadzane przez rodziców przed budynek szkolny, gdzie będzie oczekiwać na nie pomoc nauczyciela lub nauczyciel. Dziecko zostanie przyprowadzone pod swoją salę. Podczas odbierania dziecka, należy powiedzieć pracownikowi przebywającemu przy wejściu, imię i nazwisko dziecka, swoje dane oraz poczekać na przyprowadzenie dziecka przez pomoc nauczyciela, która zweryfikuje stopień pokrewieństwa osoby odbierającej. W przypadku spraw         problematycznych wychowawca osobiście przyprowadza dziecko do wyjścia. Prosimy rodziców o uaktualnienie numerów telefonów i przekazanie ewentualnych zmian wychowawczyniom.

3.         Dzieci uczące się w klasach pierwszych, drugich oraz trzecich mają ten sam plan lekcji, wchodzą i wychodzą tym samym wejściem, według zasad obowiązujących od      01.09.2020r. Zgodnie z nowymi wytycznymi dziecko odbierane jest przez rodzica/opiekuna prawnego, osobę pełnoletnią.

4.         Proszę rodziców o śledzenie informacji na Librusie,  stronie internetowej szkoły, Microsoft Teams oraz  facebooku szkolnym

Skip to content