MOŻE BYĆ BEZPIECZNIE

Po raz kolejny z uczniami SP nr1 spotkała się starsza aspirant Marta Andruczyk .

Tematem zajęć było m.in. bezpieczeństwo dzieci, obowiązek przestrzegania prawa przez uczniów oraz konsekwencje niewłaściwych zachowań. Dzieci w skupieniu i z dużym zainteresowaniem wysłuchały przekazywanych informacji. Zadawały pytania, mogły też podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z życiem szkoły.

Dzięki takim bezpośrednim kontaktom rośnie zaufanie do policji, uczniowie wiedzą, do kogo można się zwrócić w sytuacjach zagrożenia. Spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji stanowią istotny wkład w pracę wychowawczą szkoły.

Skip to content