Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny świętują wspólnie z UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

            Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami oraz daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

            Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

            Szkolne świętowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi 22 listopada. Tego dnia uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Przystrojono również sale lekcyjne niebieskimi balonami i innymi dekoracjami. Przy użyciu kredy uczniowie przygotowali rysunki ilustrujące konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka. Nauczyciele informatyki przeprowadzili klasowe turnieje z wykorzystaniem trzech quizów Kahoot o prawach dziecka przygotowanych przez UNICEF. Wychowawcy przeprowadzili zajęcia przybliżające uczniom artykuły Konwencji o prawach dziecka oraz poruszające kwestie przeciwdziałania dyskryminacji. Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali rozgrywki międzyklasowe w piłce nożnej, gdyż sport wspaniale łączy ludzi, a w walce o dobro dzieci na świecie jest tylko jedna drużyna – „drużyna praw dziecka”!

Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania, dbajmy o podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych.

D. Bartos, A. Wasilewska

Skip to content