List Burmistrza Gołdapi


Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
oraz wszyscy Pracownicy oświaty
w Gminie Gołdap

Szanowni Państwo,

Dziś rozpoczynamy nowy Rok Szkolny. Inny, bo przy zaostrzonych warunkach sanitarnych. Sytuacja spowodowana przez wirus COVID-19 wymusiła na nas inne niż dotychczas funkcjonowanie. Wszyscy się tego uczymy. Wrzesień zaczynamy nauką w szkołach. Każda
z placówek jest jednak przygotowana na wprowadzenie systemu nauczania zdalnego, na wypadek wystąpienia zakażeń na naszym terenie.

Wciąż inwestujemy w infrastrukturę – kończy się termomodernizacja SP1 i SP2 –  to ponad 4,8 mln zł z 80% dofinansowaniem UE, pozyskaliśmy środki na 130 tabletów z internetem z projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Wciąż trwa ocena kolejnych wniosków na  termomodernizację sali gimnastycznej w SP3, budynku SP Pogorzel, małego budynku przy SP1 na łączną wartość projektu wynoszącą 2,43 mln zł. Wszystko przed nami.

Mam nadzieję, że wypoczęci, jesteście gotowi do podjęcia kolejnych wyzwań, które niesie ze sobą nowy rok szkolny. Życzę wszystkim, by spotkania z nauką rozbudzały ciekawość, przynosiły coraz więcej satysfakcji, budowały kontakty i relacje w Waszym środowisku.

Tomasz Rafał Luto

Burmistrz Gołdapi

Gołdap, 1 września 2020 r.

Skip to content