LEKCJE Z HISTORII NAJNOWSZEJ IPN W SP 1

W piątek, 9 grudnia 2016 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi dwie niezwykle ciekawe lekcje historii przeprowadził pan Jacek Rutkowski, współpracownik białostockiego oddziału IPN oraz doradca metodyczny W-MODN Filii w Olecku.

Uczniowie klasy VI c uczestniczyli w zajęciach „Polska Rzeczpospolita Ludowa”. Podczas lekcji dowiedzieli się, czym było i kiedy istniało państwo polskie o nazwie PRL oraz jakie były największe problemy jego mieszkańców. Uzyskali odpowiedzi na pytania: dlaczego każdy musiał mieć pracę, do czego służyły kartki żywnościowe i czym były kolejki sklepowe. Szczególnie zaciekawiły ich zagadnienia dotyczące szkoły i uczniów, zabawek i form spędzania czasu wolnego czy filmów i bajek.  Sami również wykazali się niemałą wiedzą na temat życia codziennego ich rodziców lub dziadków w PRL-u.

Z kolei tematem zajęć w klasie VI d był „Stan wojenny w Polsce”. Uczestniczący w lekcji uzyskali informacje czym był stan wojenny i dlaczego został wprowadzony oraz jak wyglądało wówczas życie Polaków. Poznali pojęcia: zależność od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura i opozycja demokratyczna. Na podstawie autentycznych dokumentów z tego okresu analizowali, jakie prawa i wolności obywatelskie zostały ograniczone wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Lekcję zobrazowała bardzo ciekawa prezentacja multimedialna.

Zajęcia były okazją do pogłębienia wiedzy na temat polskiej historii najnowszej i miały przygotować uczniów do zadań, które wykonają w ramach realizowanego projektu dotyczącego PRL-u.

Skip to content