Lekcje WDŻ

Zajęcia „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE ” (w skrócie:  Wdż) rozpoczynają się w klasie V i VI  Szkoły Podstawowej  pod koniec semestru I .

                Celem zajęć WDŻ w szkole podstawowej  jest ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Kształtowanie empatii zarówno w rodzinie, jak i poza nią; umiejętność komunikacji i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i rodzinnych. Znalezienia dobrych kolegów i przyjaciół. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

Zajęcia odbywają się w następującym wymiarze godzin: dla uczniów klasy V i VI po 14 godzin – w tym 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy: dziewczęta i chłopcy na zmianę.

Na zajęciach nie stawia się ocen,  nie ma sprawdzianów, prac domowych. Sprawdzana jest obecność i punktualność. Obowiązują zasady zachowania się tak jak w całej szkole.

Nauczycielem prowadzącym zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej jest Beata Zajkowska – nauczyciel dyplomowany biologii i wychowania do życia w rodzinie.

 

PROGRAM ZAJĘĆ
Program zajęć odbywa się na podstawie programu nauczania dla klas 5 i 6 po redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon.

Treści zgodne z podstawą programową

1.Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

2.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

3.Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

4.Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

5.Ciąża, rozwój dziecka przed urodzeniem, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

6.Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.

7.Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

8.Higiena okresu dojrzewania.

9.Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

10.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

  1. Mass media: zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów TV.

12.Odpowiedzialność za własny rozwój – samowychowanie.

Osiągnięcia

1.Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.

2.Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.

3.Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.

4.Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała oraz ochrona swojej intymności.

5.Aktywny udział w życiu rodziny.

6.Umiejętne korzystanie z mass mediów.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

KLASA V KLASA VI
1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań
2. Moja rodzinka – tworzymy wspólnotę.
3. Jak budować wspólnotę rodzinną. Niezapomniane, szczególne chwile.4. Nie jesteście sami,( czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny).5.  Kiedy dom jest przystanią, (czyli o funkcji psychiczno-uczuciowej, wychowawczej) oraz samowychowaniu. Album rodzinny.
6. Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?  Atmosfera życia rodzinnego. Mam prawo do…
7. Kobiecość i męskość
8. Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości
9. Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej nastolatkówPODZIAŁ NA GRUPY: DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY10. Już się zmieniam, staję się kobietą (dla grupy dziewcząt)
11.Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną (dla grupy chłopców) . 12. Żeński układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)
13. Męski układ rozrodczy (dla grupy chłopców)
 
14. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez dziewczęta (dla grupy dziewcząt)
 
15. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez chłopców (dla grupy chłopców)
 
16. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)
17. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)
 
18.Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy dziewcząt)
 
19. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy chłopców)

 

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie
2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie
3. Jak rozwiązywać konflikty?
4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu
5. Więzi koleżeńskie6. Radość z przyjaźni7. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych8. Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?
9. Co się w życiu liczy? Plany małe i dużePODZIAŁ NA GRUPY: DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY10. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam…Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt)

11. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam…Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców) 
12. Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dla grupy dziewcząt)
13. 
 Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców) 
14. Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia (dla grupy dziewcząt)

 15. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy chłopców) 
16.  Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)

17. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców) 
18.  Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt)
19. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców)

 

ZACHĘCAM DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ Z PRZEBIEGU ZAJĘĆ.

Skip to content